Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

W skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, wchodzą następujące stanowiska:

  1. kierownik zespołu socjalnego
  2. psycholog
  3. pracownik socjalny
  4. instruktor terapii zajęciowej
  5. kierownik zespołu pielęgniarek
  6. instruktor ds. oświatowo – kulturalnych
  7. terapeuta – instruktor rehabilitacji ruchowej
  8. opiekun
  9. kapelan

Zespół terapeutyczno – opiekuńczy opracowuje indywidualne plany wsparcia dla mieszkańców oraz wspólnie z mieszkańcami Domu realizuje plan. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany druku „Indywidualne plany wsparcia mieszkańca” i aktualnie jest on opracowywany i modyfikowany w stosunku do wszystkich przebywających mieszkańców. W ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych działają pracownicy pierwszego kontaktu.