Zespół opiekuńczy


DO GÓRY

Opieka medyczna i pielęgnacyjno – opiekuńcza

Zespół Opiekuńczy w naszym DPS tworzą osoby zatrudnione na stanowiskach pielęgniarek, opiekunek, asystentów osób niepełnosprawnych i pokojowych.

W ramach kompleksowej opieki medyczno – pielęgniarskiej sprawowanej przez personel Domu Pomocy Społecznej, wykonuje on kąpiele , toalety, wymianę pieluch, golenie i wszystkie niezbędne zabiegi higieniczne oraz stosuje profilaktykę przeciwodleżynową u osób leżących. Oprócz tego realizują takie czynności jak ubieranie , przesadzanie pomoc w poruszaniu , opieka w czasie wizyt u specjalisty poza terenem domu , spacery , dbanie o schludny wygląd mieszkańców i jego otoczenia .

Pokojowe dbają o czystość wszystkich pomieszczeń z szczególnym uwzględnieniem pokoi mieszkalnych.


DO GÓRY

Opieka lekarska

Wszyscy mieszkańcy placówki objęci są opieką lekarzy rodzinnych.

Realizowali oni wizyty również na terenie placówki – wizyty cztery razy w tygodniu oraz w razie potrzeby – na wezwanie telefoniczne – w godzinach od 8.00 do 18.00 .

Poza tymi godzinami nagłe zachorowania zgłaszane są do Pomocy Doraźnej lub Pogotowia Ratunkowego.


DO GÓRY

Leki w DPS

Leki wydawane są mieszkańcom na podstawie recept wstawianych przez lekarzy pierwszego kontaktu i rozliczane zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Do limitu ceny opłatę pokrywa Dom Pomocy Społecznej powyżej limitu mieszkaniec z własnych środków. Leki pełnopłatne pokrywa mieszkaniec w 100%.
Część mieszkańców samodzielnie realizuje zakup leków.

 


DO GÓRY

Rehabilitacja i usprawnianie

Opieką rehabilitacyjną zajmuje się w DPS trzech specjalistów – instruktorów rehabilitacji ruchowej. Są nią objęci wszyscy mieszkańcy Domu. W ramach realizacji programu rehabilitacji wykonuje sie zabiegi kinezyterapeutyczne i fizykoterapeutyczne. Prowadzone są też zespołowe zajęcia gimnastyki porannej dla mieszkańców.

Rehabilitanci dokonują też oceny potrzeb mieszkańców w zakresie zapotrzebowania na sprzęt ortopedyczny, sprzęt ułatwiający życie i usługi rehabilitacyjne. W wyniku tych działań uzupełnia się sprzęt rehabilitacyjny mieszkańcom. W DPS funkcjonuje też wypożyczalnia sprzętu ułatwiającego poruszanie się w parku i poza Domem.