Zamówienia publiczne

Plan postępowań na rok 2019

lp przedmiot rodzaj Przewidywany tryb Orientacyjna wartość brutto Planowany termin wszczęcia procedury
1 Modernizacja dachu i instalacji odprowadzającej wodę deszczową Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1.241.150 II kwartał
2 Położenie kostki brukowej przed wejściem do budynku Robota budowlana Przetarg nieograniczony 123.600 II kwartał
3 Modernizacja tarasów, balkonów i elewacji budynku Robota budowlana Przetarg nieograniczony 2.193.900 II kwartał
4 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu Usługa Zamówienie społeczne 881.500 IV kwartał
5 Dostawy ciepła Dostawa Wolna ręka 280.900 IV kwartał

 

Informacje o zamówieniach publicznych na stronie http://bip.um.poznan.pl/bip/public/bip/zampub.html