Wybory do Rady Mieszkańców

Wybory do Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Dnia 04 marca 2016r odbyły się wybory do Rady Mieszkańców. Spośród zgłoszonych 5 kandydatów wybrano czteroosobową Radą Mieszkańców. W dniu 9 marca 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowych członków Rady Mieszkańców DPS Poznań ul. Ugory 18/20 z dyrekcją, na którym nowa Rada wybrała wśród siebie osoby funkcyjne.

Przewodniczącą rady została pani Anna Kotowska, zastępcą przewodniczącej został pan Jan Błaszyk, a sekretarzem pani Zofia Krzyżaniak. Skład Rady uzupełnia jej członek pani Leokadia Radoń. Kadencja Rady Mieszkańców trwać będzie 2 lata.

Rada Mieszkańców na swoim pierwszym spotkaniu podtrzymała ustalony przez poprzednią Radę termin dyżurów dla mieszkańców w I i III poniedziałek miesiąca w świetlicy Domu w godz. 11 – 12.00. Z ramienia Domu bieżącą współpracę z Radą Mieszkańców prowadzi Kierownik Zespołu Socjalno – Terapeutycznego pani Dorota Obarewicz.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności.