Warsztaty fokusowe

Mieszkanka naszego Domu oraz pracownik socjalny uczestniczyli w organizowanych przez Miasto Poznań warsztatach fokusowych przeprowadzanych z najstarszymi mieszkańcami Poznania, podczas których Seniorzy mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań oraz zaproponowania działań, które będą czyniły Miasto coraz bardziej przyjazne starzeniu się.

Celem warsztatów było wypracowanie diagnozy potrzeb seniorów, w szczególności w następujących obszarach: przestrzenie publiczne i budynki; transport; mieszkalnictwo; partycypacja społeczna; szacunek i inkluzja społeczna; partycypacja obywatelska i zatrudnienie;  komunikacja i informacja; wsparcie społeczności i usługi zdrowotne.

Spotkanie odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności.