Rada mieszkańców

W wyniku wyborów w dniu 14.11.2018 r. wyłoniona została przez ogół mieszkańców nowa Rada Mieszkańców w 3 osobowym składzie:

Pani Elżbieta Kołodziej – przewodnicząca
Pan Mirosław Żurawski – zastępca
Pan Jarosław Wawrzyniak – sekretarz

Rada działa na podstawie Regulaminu Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 08.01.2014 r.

W celu realizacji zadań Rada Mieszkańców spotyka się z Dyrektorem na co miesięcznych spotkaniach, które odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca, a w razie naglącej konieczności spotkania z dyrektorem mogą odbywać się częściej.