Rada mieszkańców

W wyniku wyborów w dniu 15.03.2018 r. wyłoniona została przez ogół mieszkańców Rada Mieszkańców w 4 osobowym składzie. Przebieg wyborów nadzorowała Komisja Wyborcza składająca się z 3 osób. Natomiast w przygotowaniu wyborów i obsłudze administracyjnej pomogli pracownicy Domu. Członkowie Rady Mieszkańców wybierani byli w tajnych, równych i bezpośrednich wyborach.

Aktualnie Rada Mieszkańców liczy 4 osoby i w jej skład wchodzą:
p. Anna Kotowska – przewodnicząca
p. Zofia Krzyżaniak – zastępca przewodniczącej
p. Włodzimierz Marchlewski – sekretarz rady
p. Wacław Jarominiak – członek rady.

Rada działa na podstawie Regulaminu Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora nr 5 z dnia 13.02.2018 .

W celu realizacji zadań Rada Mieszkańców spotyka się z Dyrektorem na co miesięcznych spotkaniach, które odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca, a w razie naglącej konieczności spotkania z dyrektorem mogą odbywać się częściej.