Nastał Wielki Post

Środą Popielcową i uroczystą mszą świętą z posypaniem głów popiołem, jako symbolu kruchości ludzkiego życia, rozpoczął się w DPS Ugory czas duchowego przygotowania do świąt paschalnych. W tym roku Seniorzy będą uczestniczyli m.in. w wyjątkowych Rekolekcjach Wielkopostnych Sióstr Urszulanek w DPS Pokrzywno. Wielki Post jest dobrym momentem na zastanowienie się nad sobą, swoją postawą…

14 marca 2015 r. na zaproszenie Sióstr Urszulanek mieszkańcy wyjadą na rekolekcje wielkopostne do Domu Pomocy Społecznej w Pokrzywnie.

Życzymy, by te rekolekcje, ale też cały ten wielkopostny czas przyniósł nam wszystkim odnowę nadziei, która rodzi się z miłości i wiary.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności.