Linki

www.poznan.pl – Urząd Miasta Poznania

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

www.mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

www.dps.pl – serwis domów pomocy społecznej

www.centrumis.pl