Jubileusz 40 lecia DPS Ugory

W dniu 9 listopada 2012 r. odbędą się w naszej placówce uroczystości związane z Jubileuszem 40-lecia Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.

Wydarzenie to jest niezwykle ważnym i radosnym przeżyciem dla całej społeczności placówki, dla jej mieszkańców i pracowników.

Jesienią 1972 roku oddano do użytku obiekt, w którym było  blisko 170 miejsc i przyjęto pierwszych mieszkańców. DPS Ugory przygotowany był z myślą o kombatantach i weteranach funkcjonował w świadomości społecznej przez wiele lat jako Dom Weterana, lub po prostu „Weteran”

W roku 1990 Dom przeszedł w struktury pomocy społecznej i jako jednostka organizacyjna podległy był Wojewodzie Wielkopolskiemu. W statucie zatwierdzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego, w Domu oprócz miejsc dla osób w wieku podeszłym, wskazuje się, że DPS prowadzi także „oddział dla 28 niesprawnych mieszkańców, przewlekle chorych i pomocy dla bezdomnych kobiet z dziećmi”.

Przejęcie zadania prowadzenia domów pomocy społecznej przez samorząd powiatowy w 1999 r. spowodowało, że organem prowadzącym ponownie zostało Miasto Poznań.

Od początku lat 90-tych placówki instytucjonalnej pomocy społecznej objęto programami standaryzacji świadczonych usług. Standard wyznaczony dla domów pomocy społecznej w kolejnych rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej, nasz Dom osiągnął w roku ubiegłym.

Swoją decyzją z 25.05.2011 r. Wojewoda Wielkopolski wydał  Miastu Poznań zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób w wieku podeszłym (116 miejsc) oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (20 miejsc) w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.

Dom jest wpisany do rejestru DPS pod numerem 41.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności.